Thứ hai, 21 tháng 10 năm 2019

Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 6: Trạm Cầu Nghìn, QL10

- Trạm được đặt tại QL10, Cầu Nghìn; huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Công suất: 120 tấn/giờ;
- Trạm trưởng: Phạm Minh Dưỡng
 

1.  Địa Điểm:

- Trạm được đặt tại QL10, Xã An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

2.  Đặc Tính Kỹ Thuật Của Trạm Trộn:

- Trạm lắp đặt mới 100%;

- Đơn vị thiết kế: TT Nghiên cứu & Thực nghiệm máy xây dựng, Trường ĐH GTVT;

- Công suất: 120 tấn/giờ; Ký hiệu TCB-1350CK;

- Trạm trộn bê tông nhựa là trạm trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động;

- Kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định, có tính cơ động, hệ thống nấu nhựa gián tiếp;

- Bố trí hệ lọc ẩm để đảm bảo môi trường cho trạm hoạt động.


 

 

 


* Tin bài liên quan: