Thứ năm, 24 tháng 6 năm 2021

Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 2: Trạm Sông Cấm, TP. Hải Phòng

- Trạm được đặt tại Sông Cấm, Thành Phố Hải Phòng
- Công suất: 120 tấn/giờ.
- Trạm trưởng: Đỗ Xuân Diệu

1. Địa Điểm:

- Trạm được đặt tại Sông Cấm, Thành phố Hải Phòng

2. Đặc Tính Kỹ Thuật Của Trạm Trộn:

- Trạm lắp đặt mới 100%;

- Đơn vị thiết kế: TT Nghiên cứu & Thực nghiệm máy xây dựng, Trường ĐH GTVT;

- Công suất: 120 tấn/h;

- Trạm trộn bê tông nhựa là trạm trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động;

- Kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định, có tính cơ động, hệ thống nấu nhựa gián tiếp;

- Bố trí hệ lọc ẩm để đảm bảo môi trường cho trạm hoạt động.

 

 

 

 

* Tin bài liên quan: