Thứ ba, 17 tháng 9 năm 2019

Dự án hoàn thành

Xếp theo:
Dự án cải tạo, nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao (Km52+800 - Km67+00), tỉnh Kiên Giang.
Dự án cải tạo, nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao nhằm xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ toàn tuyến QL61 cùng với QL1, QL63, đường Hồ Chí Minh, QL80... từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực biên giới Tây Nam.