Thứ ba, 17 tháng 9 năm 2019

Bê tông nhựa Asphalt

Trong lĩnh vực thi công Thảm bê tông nhựa Asphalt. Phú Lâm đã đầu tư hệ thống 08 trạm trộn với công suất 120-250 tấn/giờ đặt tại các Tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Cần Thơ và đang tiếp tục mở rộng thị trường, lắp đặt thêm các trạm mới tại một số dự án trọng điểm của Quốc gia.

 

Xếp theo:
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 1: Dương Kinh, Hải Phòng
- Trạm được đặt tại Đường tỉnh 353 - Dương Kinh - Hải Phòng
- Công suất: 120 tấn/giờ.
- Trạm trưởng: Bùi Mạnh Hà
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 2: Trạm Sông Cấm, TP. Hải Phòng
- Trạm được đặt tại Sông Cấm, Thành Phố Hải Phòng
- Công suất: 120 tấn/giờ.
- Trạm trưởng: Đỗ Xuân Diệu
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 3: Trạm Cần Thơ - Hậu Giang
- Trạm được đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- Công suất: 120tấn/giờ.
- Trạm trưởng: Đặng Đình Đông
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 4: Trạm Đông Anh
- Trạm được đặt tại Đông Anh - Hà Nội.
- Công suất: 120 tấn/h;
- Trạm trưởng: Đỗ Thanh Trì
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 5: Trạm Thanh Trì
- Trạm được đặt tại Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.
- Công suất: 120 tấn/giờ; Ký hiệu TCB-1350CK;
- Trạm trưởng: Đỗ Văn Túc
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 6: Trạm Cầu Nghìn, QL10
- Trạm được đặt tại QL10, Cầu Nghìn; huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Công suất: 120 tấn/giờ;
- Trạm trưởng: Phạm Minh Dưỡng
Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 7: Trạm Cẩm Phả, QL18
- Trạm được đặt tại QL18, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Công suất: 120 tấn/giờ;
- Trạm trưởng: Lê Đức Anh