Thứ sáu, 24 tháng 5 năm 2024

Nguyên tắc hoạt động

v  Đối với khách hàng:

Chúng tôi là người bạn đồng hành tin cậy và lâu dài của quý khách hàng trên con đường phát triển. Luôn cam kết cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm xây dựng chất lượng cao bền vững cùng năm tháng và tiến độ tốt nhất với mức giá phù hợp thị trường.

v  Đối với người lao động:

Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần; Tạo động lực và môi trường để Cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

v  Đối với xã hội:

Đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp vì sự nghiệp hiện đại hoá của đất nước, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Cam kết mang đến những sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường.

 

 

 

 

Tin bài liên quan:

1. Thư ngỏ.

2. Giới thiệu chung về Công ty.

3. Quá trình hình thành và phát triển.

4. Nguyên tắc hoạt động.