Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Dự án cải tạo, nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao (Km52+800 - Km67+00), tỉnh Kiên Giang.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao nhằm xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ toàn tuyến QL61 cùng với QL1, QL63, đường Hồ Chí Minh, QL80... từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực biên giới Tây Nam.

1. Thông tin chung dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL61 đoạn Cái Tư - Gò Quao (Km52+800 - Km67+00), tỉnh Kiên Giang.

Dự án hoàn thành sẽ giúp hoàn chỉnh và đồng bộ toàn tuyến QL61 cùng với các QL1, QL63, QL80 và đường Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực Biên giới Tây Nam. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 471 tỷ đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

2. Một số hình ảnh thi công: