Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Công trình hạ tầng Hanel

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT - KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀ NỘI

1. Thông tin chung về công trình:

Xây dựng Khu Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội trên diện tích 43,5ha cung cấp hạ tầng công nghệ hiện đại và lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin  của Việt Nam và quốc tế. Cung cấp môi trường sinh thái lý tưởng cho mô hình sinh sống - làm việc - học tập - giải trí, góp phần phát triển nền kinh tế tri thức và nền công nghiệp CNTT tại Việt Nam.

Hạng mục thi công của Dự án:

- Gói thầu số 2A: Thi công xây lắp hệ thống cấp, thoát nước (thoát nước mưa, thoát nước thải), Kè hồ, Hệ thống đường giao thông và An toàn giao thông thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật - Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

- Địa điểm xây dựng: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

2. Một số hình ảnh: