Thứ ba, 17 tháng 9 năm 2019

Giải Bóng đá: Chào mừng Quốc khánh 2-9 và Lễ cất nóc Dự án TTVH Luy Lâu, Thuận Thành, BN