Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức BOT

1. Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức BOT

a. Thông tin về công trình:

- Tuyến đường cơ bản bám theo đường cũ dài 32,8 km. Điểm đầu giao cắt với quốc lộ 1A cũ tại ngã tư Cổng Ô, thành phố Bắc Ninh, điểm cuối giao với quốc lộ 5.

- Dự án có tổng vốn đầu tư 1.679 tỷ đồng.

b. Một số hình ảnh của dự án: