Thứ ba, 21 tháng 5 năm 2019

Giải Bóng đá: Chào mừng Quốc khánh 2-9 và Lễ cất nóc Dự án TTVH Luy Lâu, Thuận Thành, BN