Thứ năm, 23 tháng 3 năm 2023

Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 8 - Trạm Quỳnh Lưu - Nghệ An

1.  Địa Điểm:

 - Trạm được đặt tại Quỳnh Lưu - Nghệ An.
 - Công suất: 120 tấn/h;
 - Trạm trưởng: Lê Văn Hà

2.  Đặc Tính Kỹ Thuật Của Trạm Trộn:

- Trạm lắp đặt mới 100%;

- Đơn vị thiết kế: TT Nghiên cứu & Thực nghiệm máy xây dựng, Trường ĐH GTVT;

- Công suất: 120 tấn/h; Ký hiệu TCB-1350CK;

- Trạm trộn bê tông nhựa là trạm trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động;

- Kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định, có tính cơ động, hệ thống nấu nhựa gián tiếp;

- Bố trí hệ lọc ẩm để đảm bảo môi trường cho trạm hoạt động.