Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 4: Trạm Văn Yên - Yên Bái

- Trạm được đặt tại Văn Yên -Yên Bái
- Trạm trưởng: Đỗ Thanh Trì
 

1.  Địa Điểm:

- Trạm được đặt tại Văn Yên - Yên Bái

2.  Đặc Tính Kỹ Thuật Của Trạm Trộn:

- Trạm lắp đặt mới 100%;

- Đơn vị thiết kế: TT Nghiên cứu & Thực nghiệm máy xây dựng, Trường ĐH GTVT;

- Công suất: 120 tấn/giờ; Ký hiệu TCB-1350CK;

- Trạm trộn bê tông nhựa là trạm trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động;

- Kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định, có tính cơ động, hệ thống nấu nhựa gián tiếp;

- Bố trí hệ lọc ẩm để đảm bảo môi trường cho trạm hoạt động.


 

 

 


* Tin bài liên quan: