Thứ tư, 17 tháng 4 năm 2024

Trạm bê tông nhựa Asphalt - Số 5: Trạm Kiến An - TP Hải Phòng

- Trạm được đặt tại Kiến An - TP Hải Phòng
- Công suất: 104 tấn/giờ.
- Trạm trưởng: Bùi Mạnh Hà

1. Địa Điểm:

- Trạm được đặt tại  Kiến Thụy - TP Hải Phòng

2. Đặc Tính Kỹ Thuật Của Trạm Trộn:

- Trạm lắp đặt mới 100%;

- Đơn vị thiết kế: TT Nghiên cứu & Thực nghiệm máy xây dựng, Trường ĐH GTVT;

- Công suất: 120 tấn/giờ;

- Trạm trộn bê tông nhựa là trạm trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động;

- Kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định, có tính cơ động, hệ thống nấu nhựa gián tiếp;

- Bố trí hệ lọc ẩm để đảm bảo môi trường cho trạm hoạt động.