Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của Đô thị

Gói thầu CT3-PW-2.3

Gói thầu Xây dựng đường từ Cầu Trần Hoàng Na đến nút giao IC3 thuộc Dự án phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của Đô thị.

1. Thông tin chung về Gói thầu:

- Tên Gói thầu: CT3-PW-2.3 Xây dựng đường từ cầu Trần Hoàng Na, đoạn song song tới giao điểm IC3 và đường tiếp cận từ giao điểm đến trạm xe buýt bao gồm các nút giao với Quốc lộ 1A.

- Địa điểm: Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

- Tiến độ hoàn thành: Dự kiến Tháng 3/2019.

2. Quy mô Gói thầu:

a. Phần Tuyến đường:

- Đường song hành đến nút giao IC3

  + Bề rộng đường: B=28m,mặt đường bằng bê tông nhựa,cao độ thiết kế: +2,65m

  + Nền đường chia hai giai đoạn đầu tư

  + Kết cấu mặt đường cấp cao A1: Tải trọng trục tính toán 10 (tấn).

- Đường vào bến xe khách Cần Thơ

  + Đoạn song hành Quốc lộ 1A (Đoạn 1): Bề rộng đường B=26m, cao độ thiết kế +2,65m

  + Đoạn đi sau bến xe khách Cần Thơ và đoạn song song với đường Trần Hoàng Na (đoạn 3): Bề rộng đường B= 30m, cao độ thiết kế +2,65m

  + Đoạn cặp hông bến xe (Đoạn 5): Bề rộng đường B= 28m(6+2m-12m-2+6m), cao độ thiết kế +2,65m

- Kết cấu áo đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa, Tải trọng trục 100 kN; Áp lực tính toán: 0,6Mpa; đường kính vệt bánh xe D=33cm; Mô đun đàn hồi yêu cầu: Đối với đường chính Eyc ≥ 155Mpa, đối với đường dân sinh Eyc ≥ 120Mpa.

b. Phần Cầu Cái Da:

- Cầu BTCT & BTCT DƯL, Dầm cầu Super-T.

- Tĩnh không thông thuyền: Tĩnh cao H≥2,5m; Tĩnh ngang B>15m.

- Tĩnh không đường chui dân sinh dưới cầu: Tĩnh cao H ≥ 2,5mm; Tĩnh ngang B ≥ 4,5m.

- Mặt cắt ngang cầu rộng 15,6m bao gồm mặt đường 12m và lan can lề bộ hành 2,8m.

- Mố cầu bằng bê tông cốt thép được đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi (D1200).

3. Một số hình ảnh của Dự án:

- Hình ảnh thi công:

 

- Thi công cọc khoan nhồi, cọc xi măng đất và xử lý nền đất yếu:

 

- Thi công mố, trụ cầu:

 

- Công tác Đúc dầm cầu Super-T: