Thứ ba, 25 tháng 6 năm 2024

Thi công Gói thầu CT3-PW-2.3 Xây dựng Cầu Cái Da & Đường từ cầu Trần Hoàng Na đoạn song song đến nút giao IC3, bao gồm các nút giao với Quốc lộ 1A- Vốn Ngân Hàng thế Giới WB

Liên Danh Nhà Thầu PLD Phú Lâm - Vestco là Nhà thầu chính thi công toàn bộ gói thầu CT3-PW-2.3

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

 

-       Dự án: Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị.

-       Đại diện Chủ đầu tư và địa chỉ liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

-       Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Dasan Consultants

 

-       Đơn vị nhà thầu xây lắp và báo cáo thực hiện: Liên danh Công ty cổ phần PLD Phú lâm và Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam.

        -    Tổng giá trị gói thầu: 123.000.000.000 vnđ (~5.000.000 USD)
           -       Triển khai thi công từ năm 2018 - đến nay
 
        2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG