Thứ sáu, 24 tháng 5 năm 2024

Dự án thi công đường vào cụm công nghiệp Hưng Phú B - Cần Thơ

Dự án thi công Hạ tầng kỹ thuật cụm công ngiệp Hưng Phú
- Chủ dự án: Cụm công Nghiệp Hưng Phú
- TVGS: Ban xây dựng quận Cái Răng
- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần PLD Phú Lâm

1. Quy mô

Diện tích toàn khu công nghiệp: 542,6423 ha trong đó :

  • Diện tích đất công nghiệp: 359,1597 ha
  • Diện tích đất xây dựng kho tàng, sân bãi: 18,2281 ha
  • Diện tích đất trung tâm điều hành - dịch vụ: 18,3988 ha
  • Diện tích đất công trình kỹ thuật đầu mối: 10, 1950 ha
  • Diện tích đất giao thông: 85.7072 ha
  • Diện tích đất cây xanh: 50, 9535 ha

* Tổng vốn đầu tư Khu công nghiệp: 2.714,135 tỷ đồng

2. Một số hình ảnh thi công tiêu biểu