Thứ hai, 25 tháng 9 năm 2023

Dự án xây dựng bệnh viện đại học y dược Cần Thơ

Dự án xây dựng bệnh viện đại học y dược Cần Thơ
- Chủ đầu tư: Đại học y dược Cần Thơ
- Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần PLD Phú Lâm